Krmení studenovodních ryb

Kŕmenie studenovodných rýb - základy

Teplota vody môže diktovať, ako a kedy budete kŕmiť svoje ryby. Veľká pozornosť by sa mala venovať aj stavu životného prostredia a tiež úrovni aktivity Vašich rýb. Zvážte Vaše vlastné znalosti a skúsenosti s rybami!

Závojnatky

17/5000 Cez 30 ° C a vyššie

 

- Nekŕmte viac ako 2-krát denne

Aj keď zlaté rybky sú pomerne silné v letnom období, ľahko sa unavia vo vode s vyššou teplotou. Ak sa Vám Vaše rybky javia ako slabé a nevšímavé, znížte počet kŕmenia a ak je to možné, znížte teplotu vody. Osobitná pozornosť by sa mala venovať náhlym zmenám teploty vody.

20-30°C

 

– Kŕmte 2-4krát denne v menších dávkach

Zlaté rybky sú v tomto teplotnom rozmedzí najaktívnejšie. Krmivá podporujúce vyfarbenie pomôžu v tomto období rozvinúť prirodzenú krásu, pre ktorú ste si ich nasnímali. Častejšie kŕmenie v menších dávkach podporí rast objemu, pričom kvalita vody nie je negatívne ovplyvňovaná. Starostlivo sledujte úroveň aktivity rybiek a kvalitu vody, než zvýšite frekvenciu kŕmenie a kŕmnu dávku.

15-20°C

 

– Kŕmte 2-4krát denne

Zlaté rybky trávia krmivo pri tejto teplote veľmi ľahko. Môžete ich kŕmiť Vami zvoleným krmivom, ako často potrebujete. V období náhle zmeny teploty vody znížte počet dávok (nie viac ako 2-krát denne.)

10-15°C

 

– Kŕmte 1-2krát denne

So spomalením metabolizmu Vašich rybiek sa tiež znižuje úroveň aktivity, čo je pre Vás prvým znamením pre zníženie kŕmnej dávky.

Ak sa pohybuje teplota vody v tomto rozmedzí, kŕmte ľahko stráviteľnú potravou, ako je napr. Hikari Wheat-Germ. Snažte sa krmitv najteplejšej časti dňa, predídete zažívacím ťažkostiam.

5-10°C

 

– Nekŕmte častejšie ako 2-3krát týždenne

Ak sa pohybuje teplota vody v tomto rozmedzí, vždy používajte ľahko stráviteľné krmivo, ako je napr. Hikari Wheat-Germ, pričom starostlivo sledujte kondíciu Vašich rybiek. Ak prestanú Vaše rybky javiť záujem, okamžite prestaňte kŕmiť. Pre najlepšie výsledky kŕmte medzi 10.-14. hodinou.

Pod 5°C

 

– Prestaňte kŕmit

Vaše zlaté rybky by teraz mali byť v režime prezimovania a kŕmenie nie je nutné.

Koi

Cez 30 ° C a vyššie

 

–Nekŕmte viac ako 2-krát denne (nie viac ako 4-krát denne u malých Koi)

Pri vyšších teplotách vody stráca Koi chuť na kŕmenie. Ak sú Vaše rybky v dobrej kondícii, kŕmte menšími dávkami ľahko stráviteľného krmiva. Teplotu vody sa snažte znížiť zatienením pred priamym slnečným žiarením. Malé Koi sú menej ovplyvňované vyššími teplotami a môžu byť kŕmené častejšie menšou kŕmnou dávkou.

20-30°C

 

– Kŕmte 2-4krát denne v menších dávkach

V tomto teplotnom rozsahu sú Koi najaktívnejšie. Môžete kŕmiť ako často chcete krmivom podporujúce vyfarbenie alebo rast, príp.štandardným krmivom. Častejšie kŕmenie menšími dávkami vedie k rýchlejšiemu zvýšeniu hmotnosti a objemu rýb. Vždy sledujte kvalitu vody a úroveň aktivity pri rozhodovaní o veľkosti kŕmnej dávky. Vždy sa vyvarujte kŕmeniu jednu hodinu po západe aj východe slnka.

15-20°C

 

– Kŕmte 1-2krát denne

V tomto teplotnom rozsahu starostlivo sledujte úroveň aktivity Vašich miláčikov. So znižovaním teploty vody sa znižuje tiež zažívacia výkonnosť Vašich Koi. Osobitná pozornosť by sa malo vyčleniť a byť venovaná kŕmnym dávkam, neprekrmujte a ponúkajte krmivo v obdobiach nečinnosti. Ak nie je teplota vody stabilná, kŕmte v teplejšej časti dňa.

10-15°C

 

– Nekŕmte viac ako 2-krát denne

Ak klesne takto teplota vody, starostlivo sledujte aktivitu Vašich Koi a nekŕmte ich, ak skutočne nejavia záujem. Používajte iba ľahko stráviteľné krmivá ako je Hikari Wheat-Germ. Snažte sa kŕmiť pokiaľ možno medzi 10.-14.hodinou, kedy býva najteplejšie.

5-10°C

 

– Nekŕmte častejšie ako 2-3krát týždenne

Ak klesne takto teplota vody, môžete prestať s kŕmením až do jari. Ak sú Vaše Koi aktívne, môžete ich kŕmiť dávkou, ktorú skonzumujú do cca minúty, ale nie viac. Snažte sa vždy kŕmiť medzi 10.-14.hodinou, kedy býva najteplejšie.

Pod 5°C

 

– Prestaňte kŕmiť

Vaše Koi by mali byť v režime prezimovania a kŕmenie nie je nutné.

Ľahko stráviteľné krmivo

  • Hodnoty uvádzaných teplôt sú orientačné. Vy sami najlepšie poznáte stravovacie návyky Vašich rybiek aj stav Vášho jazierka. Ak narazíte na problémy pri použití vyššie uvedeného sprievodcu, kontaktujte miestneho špecialistu, aby Vám pomohol pripraviť program pre Vašu konkrétnu situáciu.

Závojnatky

Cez 30 ° C a vyššie

 

– Nekŕmte viac ako 2-krát denne

Hoci zlaté rybky sú pomerne silné v letnom období, ľahko sa unavia vo vode s vyššou teplotou. Ak sa Vám Vaše rybky javia ako slabé a nevšímavé, znížte počet kŕmenia a ak je to možné, znížte teplotu vody. Osobitná pozornosť by sa mala venovať náhlym zmenám teploty vody.

20-30°C

 

– Kŕmte 2-4krát denne v menších dávkach

Zlaté rybky sú v tomto teplotnom rozmedzí najaktívnejší. Krmivá podporujúce vyfarbenie pomôžu v tomto období rozvinúť prirodzenú krásu, pre ktorú ste si ich nasnímali. Častejšie kŕmenie v menších dávkach podporí rast objemu, pričom kvalita vody nie je negatívne ovplyvňovaná. Starostlivo sledujte úroveň aktivity rybiek a kvalitu vody, než zvýšite frekvenciu kŕmenie a kŕmnu dávku.

15-20°C

 

– Kŕmte 2-4krát denne

Zlaté rybky trávia krmivo pri tejto teplote veľmi ľahko. Môžete ich kŕmiť Vami zvoleným krmivom, ako často potrebujete. V období náhle zmeny teploty vody znížte počet dávok (nie viac ako 2-krát denne.)

10-15°C

 

–Kŕmte 1-2krát denne

So spomalením metabolizmu Vašich rybiek sa tiež znižuje úroveň aktivity, čo je pre Vás prvým znamením pre zníženie kŕmnej dávky. Ak sa pohybuje teplota vody v tomto rozmedzí, kŕmte ľahko stráviteľnú potravou, ako je napr. Hikari Wheat-Germ. Snažte sa krmitv najteplejšej časti dňa, predídete zažívacím ťažkostiam.

5-10°C

 

– Nekŕmte častejšie ako 2-3krát týždenne

Ak sa pohybuje teplota vody v tomto rozmedzí, vždy používajte ľahko stráviteľné krmivo, ako je napr. Hikari Wheat-Germ, pričom starostlivo sledujte kondíciu Vašich rybiek. Prestanú Ak Vaše rybky javiť záujem, okamžite prestaňte kŕmiť. Pre najlepšie výsledky kŕmte medzi 10.-14. hodinou.

Pod 5°C

 

– Prestaňte kŕmiť

Vaše zlaté rybky by teraz mali byť v režime prezimovanie a kŕmenie nie je nutné.

Koi

Cez 30 ° C a vyššie

 

– Nekŕmte viac ako 2-krát denne (nie viac ako 4-krát denne u malých Koi)

Pri vyšších teplotách vody stráca Koi chuť na kŕmenie. Ak sú Vaše rybky v dobrej kondícii, kŕmte menšími dávkami ľahko stráviteľného krmiva. Teplotu vody sa snažte znížiť zatienením pred priamym slnečným žiarením. Malé Koi sú menej ovplyvňované vyššími teplotami a môžu byť kŕmené častejšie menšiími kŕmnimi dávkami.

20-30°C

 

– Kŕmte 2-4krát denne v menších dávkach

V tomto teplotnom rozsahu sú Koi najaktívnejšie. Môžete kŕmiť ako často chcete krmivom podporujúce vyfarbenie alebo rast, príp. štandardným krmivom. Častejšie kŕmenie menšími dávkami vedie k rýchlejšiemu zvýšeniu hmotnosti a objemu rýb. Vždy sledujte kvalitu vody a úroveň aktivity pri rozhodovaní o veľkosti kŕmnej dávky. Vždy sa vyvarujte kŕmenie jednu hodinu po západe aj východe slnka.

15-20°C

 

– Kŕmte 1-2krát denne

V tomto teplotnom rozsahu starostlivo sledujte úroveň aktivity Vašich miláčikov. So znižovaním teploty vody sa znižuje tiež zažívaciu výkonnosť Vašich Koi. Osobitná pozornosť by sa malo včleniť byť venovaná kŕmnym dávkam, neprekrmujte a neponúkajte krmivo v obdobiach nečinnosti. Ak nie je teplota vody stabilná, kŕmte v teplejšej časti dňa.

10-15°C

 

–Nekŕmte viac ako 2-krát denne

Ak klesne takto teplota vody, starostlivo sledujte aktivitu Vašich Koi a nekŕmte je, ak skutočne nejaví záujem. Používajte iba ľahko stráviteľná krmiva ako je Hikari Wheat-Germ. Snažte sa kŕmiť pokiaľ možno medzi 10.-14.hodinou, kedy býva najteplejšie.

5-10°C

 

– Nekŕmte častejšie ako 2-3krát týždenne

Ak klesne takto teplota vody, môžete prestať s kŕmením až do jari. Ak sú Vaše Koi aktívny, môžete ich kŕmiť dávkou, ktorú skonzumujú do cca minúty, ale nie viac. Snažte sa vždy kŕmiť medzi 10.-14.hodinou, kedy býva najteplejšie.

Pod 5°C

 

– Prestaňte kŕmiť

Vaše Koi by mali byť v režime prezimovanie a kŕmenie nie je nutné.

  • Hodnoty uvádzaných teplôt sú orientačné. Vy sami najlepšie poznáte stravovacie návyky Vašich rybiek aj stav Vášho jazierka. Ak narazíte na problémy pri použití vyššie uvedeného sprievodcu, kontaktujte miestneho špecialistu, aby Vám pomohol pripraviť program pre Vašu konkrétnu situáciu.

Nikdy neprekrmujte! Nezabudnite, kŕmiť menej je vždy lepšie ako kŕmiť príliš!

  • Vždy kontrolujte kŕmnu dávku, aby nezostával žiadny zvyšok. Ak zostane po kŕmení vo vode krmivo, ihneď ho odstráňte, aby ste predišli problémom s kvalitou vody.
  • V novom prostredí a podmienkach obmedzte kŕmnu dávku, kým Váš filtračný systém nedokončí prvý cyklus a nevytvorí tak vhodné bakteriálne prostředí.
  • Přihodí Ak sa niečo neobvyklé ( náhla zmena teploty vody, nestabilné kvalita vody alebo ochorenie), mali by ste prestať úplne kŕmiť alebo znížiť kŕmnu dávku, kým sa stav nevráti do normálu.
  • Zvláštna pozornosť je na mieste počas jari, kedy znovu začínate s krmícím cyklom. Používajte iba ľahko stráviteľná krmiva ako je Hikari Wheat-Germ, po troškách zvyšujte kŕmnu dávku, kým jej veľkosť nie je celkom zodpovedajúce Vašej situácii. Tým pomôžete Vašim rybkám efektívne obnoviť ich zažívací proces, znižuje sa aj pravdepodobnosť ochorenia.