Oficiálny distribútor

pro ČR, SR, HU

Krmivá skladom

kompletný sortiment

Nekalí a nefarbí

vodu

Unikátna receptúra

pre každý typ ryby

KAMIHATA FISH INDUSTRIES,

výrobca krmív Hikari sa už dvanásť desaťročí zaoberá nielen výrobou krmív, ale aj súčasne šľachtením okrasných studenovodných a tropických ryb.

Na základe týchto dlhoročných skúseností aj s veľkou rodinnou tradíciou, ponúka tie najkvalitnejšie a najvyberanejšie krmivá, ktoré sú v súčasnej dobe na svetovom trhu. Dosiahnutie takéhoto postavenia je podložené mnohoročnými vlastnými vedeckými výskumami a prieskumnými expedíciami spojenými so štúdiom výživy rýb v ich biotopních podmienkach po celom svete.

Zakladateľ firmy: Shigezo Kamihata

Získané poznatky sa intenzívne skúmajú tímom vedcov z vývojových laboratórií Hikari. Novo objavené poznatky sa testujú na svetovo preslávené farme Yamasaki Koi a získavajú sa tak úplne originálny dôležité informácie, ktoré monitorujú ako charakteristiku rastu rýb, tak i výsledky sfarbenie a zdravotný stav jednotlivých druhov ryb.

Firma sa opiera o priame skúsenosti so šľachtením, chovom rýb. Vedecké poznatky, ktoré takto získava, umožňujú zreteľne zmapovať metódy vedúce k neustálemu zdokonaľovaniu krmív. Vo výrobe sú využívané najmodernejšie technológie a zariadenia, z ktorých niektoré sú úplne exkluzívne, unikátne a patentovo chránená.

Značka Hikari má natoľko dobrú reputáciu a povesť aj rozmanitý tvorivý potenciál, že jej NASA vyzvala k vývoju a výrobe špeciálneho krmiva určeného pre experimenty s rybami chovanými v raketopláne na obežnej dráze.

Tie isté tvorivé aspekty boli využité pri všetkých nasledujúcich typov krmív, ktoré boli uvedené na celosvetový trh.

Hikari: Predstavenie spoločnosti a produktov